RND Health Tips Blog

Apat na halaman na tumutulong mag protekta sa utak laban sa Alzheimer’s, depresyon, anxiety, atbp

Sa tulong ng artikel na ito, aming ibabahagi sa inyo ang apat (4) na herbs o halaman na maari ninyong gamitin upang maprotektahan ang kalusugan ng inyong utak at pagiisip at upang maiwasan na rin ang sobrang pagiisip sa mga bagay bagay at ang pagkakaranas ng matinding stress. Narito na ang apat (4) na herbs o halaman na proprotekta sa iyong utak at isipan: Ang Rosemary o kilala bilang “Dew of...