10 Delikadong sintomas ng silent stroke at na may susunod pa ulit dito

Ang kadalasang iniisip ng mga tao ay isang maling impormasyon na matatanda lamang ang maaring makaranas ng tinatawa nilang stroke, lingid sa kanilang kaalaman na ang stroke ay nangyayari sa kahit anong edad sapagkit hindi ito namimili ng taong kanyang tatamaan. Kaya’t nararapat lamang na malaman ninyo ang katotohanan bago pa man mahuli ang lahat at bago pa kayo ang makaranas nito.

Ang stroke ay mayroong kakayahan na mabilisang kumitil ng buhay ng tao. Sa isang iglap lamang, maaring mawala ang iyong buhay kung hindi ko mabilisang mabibigyan ng pansin at hindi agarang makatatawag ng tulong medikal. May kakayahan ito na patigilin ang iyong paghinga maging ang patibok ng iyong puso. Maraming tao ang nakararanas nito ng hindi inaasahan at hindi man lamang nila alam na mayroon na palang ilang mga senyales na ipinapakita ang kanilang katawan na mangyayari ang nagbabadyang stroke na ito.

Isa sa mga pinaka importanteng bagay ay ang matutunan ninyong mabigyan ng pansin ang iba’t ibang klase ng mga senyales at sintomas ng stroke upang malunas ito agad at makahingi ng tulong medikal sa lalong madaling panahon dahil ang bawat oras ay mahalaga sa atake na ito sapagkat buhay ng tao ang nakasalalay dito.

Ang artikel na ito ay makatutulong upang ibahagi sa inyo ang senyales ng stroke upang kayo ay maging handa sa mga pagkakataong hindi inaasahan ang pagatake nito.

Narito ang ilan sa mga karaniwang maagang senyales ng isang stroke:

1. Paglabo o pagkawala ng paningin

Ang pagkakaroon ng stroke ay madalas na nagsisimula sa mata ng tao. Maari nitong maapektuhan ang isa o dalawa mong mga mata. Mahigit kumulang 44% ng mga taong nakaranas ng stroke ay nakaranas ng panlalabo ng kanilang mga mata bago sila tuluyang mastroke.

2. Biglaang pagkahilo 

Ang vertigo o kilala rin bilang pagkahilo ay karaniwang senyales at madalas mangyari sa mga kababaihang nasa edad na 45 at pababa. Malinaw na isa ito sa mga palantandaan, at kapag naranasan mo ito, nararapat lamang na ikaw ay agaran ng magpakonsulta sa iyong doktor sa lalong madaling panahon.

3. Hirap sa pananalita o pagunawa sa sinasabi ng tao 

Sa paglipas ng buong maghapon, ang maliliit na sandali na ikaw ay nalilito ay hindi bahagyang napapansin ng mga tao sa paligid mo o maski ikaw sa sarili mo. Ang pagkahilo at hindi pagsasalita ay nagdudulot ng isang matinding confusion o pagkalito para sa isang tao at sinasabi rin na isa ito sa mga sintomas na makikita bago makaranas ng stroke ang isang tao.

4. Pagkawala ng balanse o hirap sa paglalakad

Ang biglaan at hindi inaasahang pakiramdam ng ganap na paghihina at maging ang katamlayan sa parehas na kamay at paa ay maaring isa sa mga senyales ng isang nagbabadyang stroke. Ang ilan sa mga taong nakaranas nito ay dumaan sa paralysis at nawala ang kanilang malay-tao. Ang paralysis o kilala bilang hindi makakilos na kondisyon ng katawan ay karaniwang palatandaan ng stroke at nangangailangan ito ng mabilis na atensyong medikal sa lalong madaling panahon.

Maari mong gawin ito upang masubukan ang mga nasabing sintomas- buksan at itaas ang kamay na siyang nakaharap sa taas ang palad, wag galawin sa posisyon na ito sa loob ng sampung (10) Segundo. Kapag bumagsak ang kamay mo sa gitna ng oras na iyon, maaring nakararanas ng panghihina ang iyong mga kalamnan.

5. Kirot sa isang panig ng mukha 

Ang stroke ay karaniwang kilala dahil wala itong kakayahan na makapagdala o makapagdulot ng sakit ngunit kapag naranasan mo ang mga biglaang pagkirot at pagsakit sa ilang parte ng iyong katawan kagaya na lamang ng iyong mga kamay at paa o sa isang panig lamang ng iyong mukha, ay maaring kang magkaroon ng stroke pagkalipas ng ilang sandali lamang, kaya nararapat na agaran magpakonsulta sa iyong doktor.

6. Sakit sa ulo o migraine

Isa ito sa mga kilalang madalas na nagiging sintomas o senyales ng isang nagbabadyang stroke. Natuklasan ng mga scientist na sa halos 588 na kanilang mga volunteers na siyang nagkaroon o naranasan ang stroke kasama ang matinding sakit ng ulo ay halos mga kabataan na siyang madalas at palagiang nakararanas ng migraine. Mayroon ding isang pananaliksik na siyang nagpapakita rin na ang kasong ito ay madalas mangyari sa mga kababaihan.

7. Paralysis sa mukha 

Isa sa mga kilala at madalas na sintomas ng isang stroke at karaniwang isang panig lamang ng mukha ang nakararanas ng pagkakaparalisa. Kapag naranasan mo ito, agad na magpakonsulta sa iyong doktor.

8. Fatigue o pagkapagod 

Ayon sa pagaaral na siyang ginawa ng mga eksperto, ang mga babae ang kalimitag nakararanas ng pagkapagod, pagkalito at maging ang pagkahilo pagdating sa mga sintomas at senyales ng isang stroke. At sinasabi na ang lahat ng ito ay malinaw na palantandaan ng isang nagbabadyang stroke.

9. Hiccups

Ang klase ng sintomas na ito ay madalas din nararanasan ng mga kababaihan. Ang stroke ay may kakayahang atakihin ang breathing center ng katawan ng tao sa utak na siyang nagdudulot at nagreresulta sa hindi inaasahang hiccups.

10. Paghahabol ng hiningi o panginginig 

Ang hindi inaasahan at biglaang pagkawala ng hininga o pagkakaranas ng hirap sa paghinga ay isa pang madalas na nangyayari sa mga taong makararanas ng stroke. Ang heart arrhythmia ay nangyayari dulot ng kawalan ng oxygen sa loob ng katawan ng tao. Kaya kung inyong mapapansin, agarang binibigyan ng CPR at mouth to mouth ang mga taong nakararanas ng stroke bilang tulong medikal.

Lagi nating isaisip na mas mainam na ang pagiging handa sa kahit ano mang klase ng sitwasyon kaysa magsisi sa huli. Ayon nga sa isang kasabihan sa ingles, “Prevention is better than cure,” mas mabuti ng maging handa sa mga sintomas at senyales na ito kaysa maghanap ng lunas sa huli. Kaya nararapat lamang na alagaan ninyong mabuti ang inyong mga kalusugan at pangangatawan. Hanggat maari, magkaroon dapat kayo ng sapat na oras ng tulog at pahinga, kumain ng mga masusutansyang pagkain kagaya na lamang ng mga prutas at gulat, maging aktibo sa pang araw araw kagaya na lamang ng pageehersisyo, uminom ng tamang halaga ng tubig na siyang kailangan ng katawan, bigyan din ng pansin ang iyong timbang at higit sa lahat, hangga’t maari ay iwasan at tuluyan ng wakasan ang mga bisyo kagaya ng paninigarilyo at paginom ng alak. Mabuhay ng matiwasay at iwasan ang mga sakit na ito!

You may also like...