10 Senyales at sintomas ng brain tumors na kailangan natin malaman

Seizures ang isa sa mga sintomas na siyang sinasabi na ang isang tao ay mayroong brain tumor. Ang ilan pang sintomas na ang isang tao ay mayroon nito ay ang paulit ulit na pananakit ng ulo, pagkapagod at problema sa paningin. Dahil ang utak ang siyang nagkokontrol sa pagtratrabaho ng iba’t ibang parte ng katawang tao, depende sa lokasyon ng tumor, ang mga tao na mayroon nito ay maaaring makaranas ng pagbabago ng personalidad, pagkawala ng memorya, pagkahirap sa pagbabalanse, pagkawala ng communications skills at iba pang mga abnormal na pagbabago sa katawan kagaya na rin ng paglaki ng breasts sa mga lalaki at maging ang paglaki ng limbs. Ang mga sintomas na ito ay hindi sapat upang masabi na ang isang tao ay mayroong brain tumor, ang CT scan o ang MRI ang siyang kinakailangan upang ito ay makompirma.

Ang brain tumor ay nakakatakot pakinggan at talagang nakakagimbal na posibilidad. Ang pagdami ng abnormal cells sa loob ng utak ay maaring maging brain tumor na benign o walang cancer cell o malignant na mayroong cancer cell. Ang pagkakaroon ng kaalaman patungkol sa mga unang sintomas ng brain tumor ay maaaring mas makatulong upang maiwasan at maagapan ito.

Mayroong mahigit kumulang na 130 na uri ng brain tumor na siyang napagalaman hanggang sa ngayon. Upang maintindihan ang mga ito, kinakailangan mo rin munang malaman kung saang parte ng iyong katawan ang mayroon nito. Dahil hindi maaaring maghiwalay ang mga neurons sa loob ng iyong utak, hindi ka maaaring magkaroon ng nerve tumor. Ngunit ang mga cells nasa meninges o ang labas na cover ng iyong utak, ang glial cells na siyang pumapalibot sa mga neurons at ang mga cells sa parehas na pituary at pineal glands ay maaaring magkaroon nito. Ang isa pang paraan para magkaroon ng tumor ang isang tao ay kapag ang tumor mula sa isang parte ng katawan ay kumalat sa iba pang bahagi ng katawan.

Ang sintomas ng pagkakaroon ng brain tumors ay depende sa lokasyon o sa pressure na siyang ibinibigay nito sa utak kaya iba iba ang indikasyon o sintomas ng brain tumor sa bawat tao. Ang skull ng tao ay mayroon lamang limited na espasyo at hindi ito maaaring magexpand. Kahit na anong klase ng tumor, maliit man o malaki ay makapagdudulot ng malakas na pressure sa loob ng skull at pati sa mismong utak.

Ang kadalasang mga sintomas ng brain tumor ay ang sumusunod:

1. Seizures, kadalasang partial

Sa maniwala ka man o hindi, seizures ang pinaka madalas na sintomas ng pagkakaroon ng brain tumor na halos 60%ng mga pasyente ang nakakaranas. Madalas na nangyayari ang mga ito kapag ang tumor ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng utak, mayroong mabagal na paglaki at maraming lesyon.

Kapag ikaw ay mayroong ng history ng pagkakaroon ng seizures, dapat mo itong ipakonsulta sa iyong doktor upang maiwasan ang pagkakaroon ng brain tumor. Ang mga ito rin kadalasang kaso ng mabagal na paglaki ng gliomas o tumor sa glial cells, convexity meningioma o tumor sa meninges, brain stem tumor at kapag ang tumor at nagsimula nang lumaki o dumami sa kalapit na mga cells.

Nangyayari ang seizure kapag ang tumor nakagambala sa electric signals sa pagitan ng nerve cells, maaaring magambala niya ito o mapatindi. Depende sa lokasyon ng tumor, ang seizure ay maaaring maging pangkalahatan na siyang aapekto sa buong katawan, o kalahati lang nito na nakapagdudulot ng panghihina sa mga muscles o nakakaapekto rin sa mga nerves. Minsan ang seizure ay nakapagdudulot ng kakaibang pakiramdam na hindi mo magagawang ilarawan pagkatapos nitong mangyari. Mayroon din namang mga pagkakataon na kung saan hindi mo ito magagawang maalala na nangyari. Ang mga ito ay kilala bilang focal seizures.

Ang partial seizure ay ang pinaka madalas na nangyayari sa unang yugto. Ang ilang tao ay maaaring makapansin na ito ay may warning signal bago mangyari kagaya na lamang ng sakit sa ulo, nausea o kahit pa ang biglaang pagkahilo.

2. Headaches, hindi maipaliwag na sakit at hindi tinatablan ng gamot

Ang paulit ulit na pagsakit ng ulo ay isang madalas na sintomas ng pagkakaroon ng brain tumor, ngunit hindi ito ang unang sign. Halos 50% ng lahat ng mga pasyente na mayroong brain tumor ay nagrereklamo sa pagkakaroon ng headache, ngunit hindi ito ang karaniwang simula ng tumor. Maaaring nagbibigay ng malakas na pressure ang tumor sa utak o hinaharangan nito ang drainage ng cerebrospinal fluid at pinapataas ang ICP na siyang nagdudulot ng pananakit ng ulo. Mahirap ikumpara ang tumor-related headache at ang normal na headache na madalas na nangyayari ng dahil sa sinus, flu at migraine.

Ang dapat mong bigyan ng pansin ay ang headache na mas nagiging malala sa tuwing ikaw ay uubo, magbebend o kapag ikaw ay babahing at kapag hindi ito gumaling sa tulong ng mga gamot. Narito ang ilan sa mga indisyon ng sakit na ulo na ito:

 • Ang sakit ay maaari mong maihalintulad sa migraine o mas malala pa.
 • Ito ay pinaniniwalaang mas masakit kapag umaga at mas bumubuti pagkalipas ng ilang oras, ngunit hindi ito nangyayari sa lahat.
 • Ang sakit ay mas lumalala kapag ikaw ay may ginawa na siyang nagtaas sa pressure ng iyong ulo kagaya ng pagubo, pagbahing o pagbend.
 • Hindi nakakatulong ang pahinga, gamot at tulog.
 • Sinasabayan ito ng pagsusuka at pagduduwal.

3. Vomiting, paulit ulit at hindi maipaliwang

Kapag pakiramdam mo ay ikaw ay masusuka o kapag ikaw ay nasuka ng wala namang kahit na anong dahil, tignan mo kung ito ay sasabayan ng pananakit ng ulo at pagkakaroon ng problema sa paningin. Ang paulit ulit na pagsusuka o pagduwal na wala namang dahilan, lalo na sa umaga ay maaaring isang sintomas ng pagkakaroon ng brain tumor. Ang pagsusuka ay kadalasang nangyayari ng dahil sa mataas na pressure sa loob ng skull na nangyayari kapag gumalaw ang tao.

Isang pagaaral ang siyang isinagawa sa 111 na pasyente na mayroong brain tumor na may primary at metastatic tumor, at 40% sa kanila ang nagreklamo sa pagsusuka at pagduduwal.

Ipinapakita lamang nito na ang pagsusuka ay isa sa mga sintomas ng pagkakaroon ng brain tumor, sinasabi rin na ito ay ang tumor sa cerebellum. Gayunpaman, kapag ito ay nangyari ng hindi sinasabayan ng iba pang indikasyon, maaaring sintomas lamang ito ng problema sa digestive system.

4. Vision problems, pagkawala ng paningin o ang pagdoble nito

Kapag ikaw ay nakakakita ng mga lumilipad na bagay, dumodoble ang iyong paningin o kapag ito ay pawala wala, maaaring ikaw ay mayroong brain tumor. Narito pa ang ilan sa mga sintomas:

 • Malabong paningin, pawala wala na paningin, o nakakakita ka ng mga bagay na lumulutang kagaya ng maliit na tuldok o manipis na linya sa harapan ng iyong mata.
 • Ang tumor na nasa occipital love ay maaaring makapagdulot ng pagkawala ng paningin sa isa o sa parehas na mata.
 • Ang tumor sa brain stem ay maaaring makapagdulot ng double vision.
 • Ang pituitary tumor o adenomas ay maaaring makaapekto sa optic nerve na makapagdudulot ng pagkawala ng paningin, na makakaapekto rin sa iyong peripheral vision. Upang mas mapadali, ang kapag ikaw ay tumingin ng diretso, makikita mo lamang ang bagay na nasa harap mo at hindi ang mga nasa gilid na para bang tunnel lamang ang iyong nakikita kaya ito ay kilala bilang tunnel vision.

5. Personality change, pagkakaroon ng depression o aggression

Ang tumor sa frontal lobe na siyang kumokontrol sa personalidad ng isang tao ay maaaring makaapekto ng lubos sa iyong pagkatao, lalo na kapag ikaw ay nakikipagusap sa iba kagaya na lamang ng pagmumura o pagiging marahas. Depende sa lokasyon at paglaki ng tumor, ang pagbabago ng iyong pagkatao ay maaaring makita at hindi maging halata. Ang mabilis na paglaki ng tumor ay maaaring makaapekto sa iyo kagaya na lamang ng mabilis na pagiging irriatable, pagiging depressed at madalas na nagtataka. Maaari ka ring maging marahas na hindi mo naman kadalasang ginagawa. Kapag ang tumor ay nakaapekto sa kalidad ng signal ng iyong nerve, mawawalan ka ng kontrol sa iyong emotions at maaaring hindi mo na magawang makibagay sa iyong kapaligiran.

6. Speech and hearing, pagkahirap sa pagsasalita

Pagkabulol, pagkalimot ng mga salita at pagsasalit ng mga walang kabuluhang bagay ay mga sintomas ng dysphasia at aphasia, na maaaring nangyayari ng dahil sa tumors sa frontal, temporal at parietal lobes.

Ang biglaang kawalan ng abilidad na makipagusap ay maaaring sintomas ng pagkakaroon ng brain tumor. Maaari kang mabulol, mahirapan magsalita, patigil tigil, pagkalimot sa mga pangalan ng mga bagay at hindi makabuo ng isang maayos na pangungusap. Minsan, maaari kang makapagsalita ng maaayos ngunit wala namang kwenta ang lahat ng iyong nasasabi. Maaari kang makapagsulat ngunit hindi mo magagawang magbasa. Ang mga indikasyon na ito ay nagsasabi rin na maaari kang magkastroke o migraine attack.

Paano naaapektuhan ng tumor ang iyong pagsasalita? Ang utak ng tao ay mayroong main speech center at kapag ang tumor ay napunta sa isa sa mga ito, mas mahihirapan ka na makipagusap.

 • Ang Wernicke’s area na malapit as temporal lobe ang siyang nakatutulong upang ang tao ay makaintindi at maunawaan ang sinasabi ng iba.
 • Ang Broca’s area naman ay malapit sa frontal lobe na siyang nakatutulong sa pagsasalita ng maayos

Maaari ka ring mahirapan

7. Memory loss, pagalala o paglagay ng impormasyon sa utak

Maaari mong makalimutan ang ilang bagay, kahit pa ang mga tao o pangyayari na alam mo bago ka pa nagkatumor o ang mga long-term memory o maaari mo ring makalimutan ang mga bagay na nangyri simula nung ikaw ay nagkatumor o short-term memory.

Ang brain tumor, lalo na ang nasa frontal at temporal lobe ay maaaring makaapekto ng higit sa iyong memorya. Maaari kang mahirapan o hindi mo na talaga malala ang ilang impormasyon bago ka pa man magkaroon nito na siyang kilala sa tawag na retrograde amnesia. Ang pagkalimot naman sa mga impormasyon ng ikaw ay nagkaroon ng brain tumor ay tinatawag na anterograde amnesia. Nakakalungkot dahil ang pagkawala ng iyong memorya ay maaari ring epekto ng paggamot o paglunas na ikaw ay sumasailalim.

8. Fatigue, kahit na ikaw ay sobra pa sa tulog at pahinga

Mas madalas kang aantukin kaysa noon ngunit ang pagkakaroon ng sobrang tulog ay hindi makakatulong sa pagod na iyong nararamdaman. Maaari kang makaranas ng sobrang pagod at kahinaan ng katawan. Ito ay nangyayari marahil sa seizures, sakit ng ulo, nausea o dahil ang katawan mo ay ginagamit ang iyong enerhiya upang labanan ang tumor. Bukod pa riyan, mas pinapahirap din ng tumor ang mga pang araw araw na normal mong gawin, ang sobrang amount ng konsentrasyon at effort na iyong kinakailangan ang siyang sobrang nagpapapagod sa iyo.

Ang sobrang kapaguran na ito ay hindi malulunas ng simpleng pagtulog lamang at habang ang tumor ay lumalaki, mas marami ang oras ng iyong pagtulog lalo na sa umaga. Palagi kang makakaramdam ng pagod na may kasamang apathy, irritability, depression at mga negatibong pakiramdam sa iyong sarili at sa ibang tao.

9. Clumsiness, pagkawala ng balance at coordination

Ang pagkawala ng balanse, pagkawala ng coordination ng mga limbs, pagkahirap sa paglunok, pagiging manhid o mahina ng isang bahagi ng katawan ay madalas na nangyayari ng dahil sa brain tumors.

Kung nahihirapan lang mapanatili ang balanse ng iyong katawan habang naglalakad o nahihirapan kang gamitin ang pareho mong kamay at paa, maaaring sintomas ito ng brain tumor. Ito ay nangyayari ng dahil sa tumor na nasa cerebellum, sa primary motor cortex o sa parietal lobe na siyang responsible sa koordinasyon ng paggalaw.

Kapag naman ang iyong pagiging clumsy ay sinasabayan ng pagiging manhid o mahina ng isang parte ng iyong katawan, ito ay dahil sa tumor sa parietal lobe. Dahil ang brain stem at frontal lobe ang siyang nagkokontril sa muscular movements na siyang konektado sa paglunok at pagsasalita.

10. Abnormal physiological changes, large limbs at irregular na periods

Kapag ang iyong mga kamay at mga paa ay bigla na lamang lumaki, kahit pa tapos ka na sa taon ng iyong paglaki, maaari itong nangyayari dahil sa pituitary tumor.

Ang tumor sa pituitary gland ay maaaring makapagdulot ng irregular na periods, sobrang gatas sa breasts, paglaki ng breasts sa mga lalaki at sobrang dami ng buhok. Ito rin ay maaaring magresulta sa paglaki ng parehong kamay at paa, obesity, at pagbabago sa blood pressure.

Sino ang mga nagkakabrain tumor?

Karamihan sa mga brain tumors ay nabubuo sa edad na 50. Kung ikaw ay mayroong family history ng pagkakaroon ng brain tumor o kapag ang iyong utak ay naexpose sa radiation ng dahil sa radiotheraphy, mas mataas ang iyong tyansa ng pagkakaroon ng tumor sa utak.

Ang genetic conditions katulad ng neurofibromatosis, turcot syndrome, tuberous sclerosis, von Hippel-Lindau syndrome, Li-Fraumeni cancer syndrome, at Gorlin syndrome ay konektado sa tumor sa utak na siyang nangyayari sa maagang pagtanda o habang bata.

Ang malignant o may cancer cell na brain tumors ay madalas na nangyayari kapag ang cancer mula sa ibang bahagi ng katawan ay kumalat papunta sa utak. At minsan, ang benign o walang cancer cell na brain tumor naman ay maaari ring maging malignant.

Treatment options:

Dapat mong itatak sa iyong isipan na karamihan sa mga sintomas na aming ibinahagi sa inyo ay maaaring dulot ng ilang kondisyon at kung minsan ay dahil sa deficiencies. Kaya hindi mo kailangang magpanic at magalala. Gayunpaman, mas mabubuti kung madalas ang iyong pagpapacheck up upang makasigurado sa iyong kalusugan.

Ang doktor mo ay maaaring magbigay ng ilang neurological na pagsusuri kagaya ng CT scan, MRI o biopsy. Ang lunas para sa brain tumor ay chemotherapy, radiation therapy, surgery targeted therapy o maaari ring pinaghalong mga pamamaraan.

You may also like...