13 Delikadong na senyales na sobrang taas ng blood sugar natin

Ang diabetes ay isang uri ng sakit na nararanasan sa isang taong masyadong mataas ang level ng glucose o blood sugar. Nangyayari ito kung mayroong problema ang ating pancreas sa produksyon nito ng insulin, ang hormone  na pangunahing nagreregula ng blood sugar ng isang tao. Mayroong dalawang uri ng diabetes na nakadepende sa suliraning kaugnay sa insulin. Ang tinatawag na “insulin dependent” o Type 1 diabetes ay umaatake sa mga taong kulang ang produksyon ng nasabing hormone. Dahil dito ay hindi magawa ng mmga cells ng ating katawan na absorbahing Mabuti ang enerhiyang nagumula sa glucose. Ang ikalawang uri ng karamdamang ito aytinatawag na “non-insulin dependent” o Type 2 diabetes. Sa pagkakataon namang ito ay ang ating katawan na mismo ang hindi maka-absorba ng glucose. Maayos ang produksyon ng insulin subalit hindi pa rin mabigyan ng enerhiya ang mga cells dahil nga sa problema ng katawan.

Ang Type 1 diabetes ay karaniwang taglay na ng isang tao magmula pa sa kanyang pagkabata, hindi kagaya ng Type 2 na nakukuha lamang sa pagtanda at paglaki. Ito ay dahil ang lifestyle ng isang tao ay isang mahalagang factor nito. Noong taong 2013, mahigit 90% ng tatlongdaang (300) milyong may sakit na diabetes ang mayroong Type 2. Maraming mga pagkakaataon na makakaranas ang taong may diabetes ng iba’t ibang mga sintomas. Sa artikulong ito ayipapabatid naming kung ano anoang mga ito upang masuri ninyo ang inyong mga sarili kung kayo ba malusog pa at walang karamdaman, o kaya naman ay apektado na ng diabetes.

 1. Sobrang pagkagutom. Kapa gang mga cells ng katawan ay kulang sa enerhiyang nagmumula sa glucosw, natural lamang na hanapin nila ito. Ang glucose ay nakukuha sa mga pagkain kaya naman ang isang taong may diabtes na madalas makakaramdam ng labis na pagkagutom. Ang sensasyon ding ito ay bunga ng pabago-bago at hindi stable na level ng blood sugar ng isang tao.
 2. Pagtaas at pagbaba ng timbang. Kapag ang isang tao ay palaging nagugutom dahil sa pangangailangan ng glucose ay hindi malayo na kumain siya ng kumain. Kadalasan pa ay puro mga matatamis na pagkain an gang kinokonsumo dahil sagana ito sa sugar na nakapagbibigay ng enerhiya. Ngunit dahil din dito ay madadagdagan ang timbang ng taong ito. Bunga rin ng paghahanap ng cells ng glucose, tutugunan itong insulin sa pamamagitan ng pagkuha ng protein na mula pa sa mga muscle. Dahil dito aybigla na lamang bababa ang timbang ng isang taong may diabetes kahit hindi niya ito sadyain.
 3. Madalas na pag-ihi. Kung napapansin mon a napapadalas ang pagpunta mo sa banyo tuwing gabi dahil ikaw ay naiihi, baka kailangan mo nang magpatingin sa doctor dahil may posibilidad na ikaw ay may diabetes. Kapag kasi sobra sobra naman ang glucose sa katawan ay napupuwersa ang ating mga kidneys na ilabas ito sa katawan sa pamamagitan ng urination.
 4. Madalas na pagka-uhaw. Kaugnay ng madalas mong pagbabanyo ay nababwasan ang fluid ng iyong katawan kaya naman ikaw ay nadi-dehydrate at nakakaranas ng sobrang pagka-uhaw.
 5. Pananakit ng ulo. Isa sa mga pinakaunang sintomas na mararanasan ng isang taong may diabetes ay ang pananakit ng ulo. Dapat ay bantayan ang sintomas na ito dahil habang patindi ng patindi ang pagsakit ng iyong ulo ay mas lumalala naman ang iyong diabetes.
 6. Panunuyo ng labi. Labi Kapag may diabetes ang isang tao mas madali na siyang madadapuan ng iba’tiba pang uri ng karamdaman. Halimbawa na lamang nito ay ang panunuyo ng labi na maaaring magdulot ng mga dental problems. Kapag kasi nanunuyo ang labi ng isang tao ay possible itong dapuan ng mga bacteria, na siyang sanhi ng mga kondisyon sa bibig.
 7. Paglabo ng mata. Sa Malala nang stage ng diabetes ay naaapektuhan na rin ang iba’t ibang bahagi ng katawan ng tao, kagaya ng mga mata. Dahil sa sakit na ito ay may posibilidad na lumabo ang mata ng isang tao sanhi ng pagbabago ng hugis ng kens nito. Dahil din ditto ay makakarasan din ang tao ng mga pagkakataon kung saan tila naiiba na ang hugis ng kaniyang mga nakikita, isang kondisyon na mauuwi sa permanenting pagkabulag kung hindi malulunasan kaagad.
 8. Pagkapagod. Nabanggit kanina na sa glucose kumukuha ng enerhiya an gating mga cells upang bigyang lakas din naman ang ating katawan. Kaya hindi na nakapagtataka na manghina o makaramdam ng matinding pagkapagod ang osang taong may diabetes dahil nga hindi ma-absorba ng mga cells ang enerhiyang kailangan nito. Nagiging mainitin din ang ulo ng mga taong ito dahil bukod sa pagod ay kahit pagtulog ay naiistorbo rin.
 9. Mabagal na paghilom ng mga sugat. Marahil ay madalas na ninyong naririnig na isa sa mga senyales na may diabetes ang isang tao ay ang pagkakaroon niya ng mga sugat na matagal gumaling. Ito ay dahil naapektuhan din ng mataas na level ng blood sugar an gating mga ugat na siyang dinadaluyan ng dugo. Kapag hindi makadaloy ng mabuti ang dugo papunta sa bahagi ng katawan na mayroong sugat ay asahan nang magtatagal ito at hindi kaagad maghihilom.
 10. Pagka-manhid at paghapdi ng kamay at paa. Ang mga sensasyong naming ito ay dahil naaapektuhan na ng glucose level ang mga nerves sa mga bahaging ito ng iyong katawan. Ang mga nerves ay ang siyang nagkukunekta sa mga bahagi ng katawan sa ating utak, na siyang nagpapadala ng signal upang makakilos ang mga ito, Kung hindi ito maagapan kaagad ay maaaring magkaroon ng pang-matagala, o kaya naman ay permanenteng paralysis ang isang tao.
 11. Yeast infection. Kung mataas ang blood sugar ng isang tao ay nagiging paboritong puntahan siya ng bacteria. Sa pagkahilig ng mga ito sa matatamis na paligid ay asahan nang magkakaroon ng maraming impeksyon ang isang taong may diabetes.
 12. Kondisyon sa balat. Maging ang iyong balat ay maaaring magsabi kung ikaw ba ay may diabetes. Pansinin moa ng mga bahagi ng iyong katawan tulad na lamang ng kili kili, leeg, maging sa paligid ng iyong ari. Kung ang iyong balat sa mga bahaging ito ay nagiging “velvety dark skin” na ay mainam na ikaw ay tumungo na sa doktor.
 13. Sexual Dysfunction. Maging ang aspetong sekswal ng isang tao ay maaapektuhan ng diabetes dahil na rin sa pagkakaroon ng problema ng mga nerves sa bahaging ito ng katawan. Ang isang lalaking may diabetes ay posibleng magkaroon ng problema sa erection. Sa katunayan nga ay ipinaliwanag ng mga mananaliksik na halos 35% hanggang 75% ng mga lalaking may diabetes ay impotent. Sa kabilang banda naman, ang mga babae ay maaaring magkaroon ng vaginal dryness.

Ilan lamang ang mga ito sa mga indikasyon na ang isang tao ay may diabetes. Kaya naman kung napansain moa ng mga sintomas na ito sa iyong sarili o kaya naman sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay ay maanong huwag niyo nang patagalin pa at magpatingin na sa doktor. Wala pa mang eksaktong lunas para sa diabetes, makakatulong ang mga doktor upang ibsan man lamang o bawasan ang mga kondisyon na maaari mo pang maranasan dahil sa sakit na ito.

You may also like...