13 Gamot na dapat iwasan kapag buntis para hindi magkaron ng komplikasyon ang inyong sanggol sa sinapupunan

Ang pagiging isang ina na nga yata ang pinakamasayang karanasan na gustong maramdaman ng bawat babae. Kaugnay nito, isang kapana-panabik na yugto rin ng buhay ang pagbubuntis dahil iyon ay siyam na buwan na pag-aalaga at pagmamahal sa iyong anak kahit siya ay di pa naisisilang sa mundo. Isa itong biyaya na talagang hinahangad ng marami, kung hindi man ng lahat. Kaya, marami ang gusto kaagad magka-anak matapos ang kasal, ang iba nga ay kumukunsulta pa  sa doktor upang malaman anh kanilangang kalagayan ukol sa pagbubuntis.

Subalit, kahit gaano ito inaabangan at kinsasabikan, hindi madali ang pagbubuntis. Simula pa lamang sa mga “morning sickness” hanggang sa paghahanap ng mga pagkain na gustong kainin, hindi isang simpleng bagay ang pagdadala ng bata sa sinapupunan sa loob ng siyam na buwan. Bukod pa diyan, asahan na ang pananakit ng iyong likod habang lumalaki ang iyoong tiyan. Kung dati ay nakakapagsuot ka pa ng mga high heels na sapatos, kailangan mo nang isantabi muna ang mga iyon habang ikaw ay nagdadalang tao. Madadagdagan din ang iyong timbng at mawawala na ang balingkinitan mong katawan na pinaghirapan mong makamit. At siyempre, kapag oras na ng iyong panganganak, makakaranas ka ng matinding sakit sa iyong pagla-labor maging sa mismong panganganak mo.

Totoong isang malaking sakripisyo ang pagbubuntis. Marami ring mga bagay ang dapat mong iwasan kagaya na lamang ng mga pagkaing dati ay gustong gusto mong kainin, ngunit ipinagbawal na muna dahil sa ikaw ay buntis. Ang dapat mo lamang ikonsumo ay iyong makapagpapanatili ng kalusugan mo maging ng iyong anak. Dapat kang maging maingat sa lahat ng mga kinakain at iniinom dahil kung hindi ay maaaring malagay sa peligro ang buhay ng iyong anak, o kaya naman ay magkaroon siya ng sakit sa kaniyang pagsilang. Mahalaga na ingatan mo ang iyong sarili uoang maingatan mo rin ang iyong anak kaya naman, tutulungan ka namin na malaman kung ano ang ba ang mga hindi mo dapat ikonsumo sa panahon ng iyong pagbubuntis. Sa ganitongparaan ay matitiyak mo na ikaw ay magiging ligtas at malusog sa loob ng siyam na buwang may anghel sa iyong sinapupunan.

Maliban sa mga pagkain, dapat mo ring bantayan ang mga gamot na iyong iniinom. Kapag buntis kasi ang isang babae, mayroong mga medisina na kahit wala namang masamang epekto dati ay nagiging masama para sa iyo. Halimbawa na lamang ng mga bitamina. Sa isang normal na tao, ang bitamina ay tumutulong sa kaniya upang mapanatiling malusog ang kaniyang katawan. Subalit, kung ang isang buntis ay kokonsumo nito palagi ay maaaring malason ang saggol dahil sa sobrang iron at calcium. Ito ang napatunayan sa mga pagsasaliksik na ginawa ng American Pregnancy Association kaya naman, hindi ito dapat balewala. Magtanong ka na lamang sa iyong doktor kung kailangan mo pa bang uminom ng Vitamins, kung oo ay hinay hinay ka lang dahil kahit ano naman g sobra ay talagang nakakasama.

Sa panahon ng pagbubuntis, normal na makaramdam ng pananakit ng tiyan ang isang babae. Marahil ito ay dahil sa pagsipa ng sanggol sa iyong sinapupunan o sa iba pa niyang mga kilos at paggalaw. Subalit minsan ay sobrang sakit ang nararamdaman ni Misis kaya nanghihingi siya ng gamot sa kirot ng tiyan, na isang malaking pagkakamali. Ang mga ganitong gamot kasi ay may direktang ipekto sa iyong panganganak. Kapag uminom ka nito ay mas duruguin ka kapag ilalabas mo na ang bata kaya mas makabubuti kung tiisin mo na lamang ang sakit at umiwas sa mga gamot na ito. Maging ang mga pain reliever ay dapat ding iwasan dahil may taglay itong naproxen na nagiging dahilan kung bakit nababawasan ang gdugong dumadaloy papunta sa bata. Samakatuwid, nababawasan ang oxygen o hangin natatanggap ng iyong anak.

Isang uri ng pain reliever na dapat niyong iwasan ay ang mga gamot sa sakit ng ulo. Ang mga ito kasi ay may taglay na “aspirin” na pumipigil din sa pagdaloy ng dugo at hangin papunta sa iyong sinapupunan. Kapag nangyari ito ay maaaring mamatay ang bata o kaya naman ay hindi tuluyang ma-develop ang ilang bahagi ng kaniyang katawan. Bukod dito, iwasan din ang mga gamot sa migraine dahil hindi rin maganda ang dulot nito sa iyong munting anghel.

Isa pang gamot na dapat iwasan ng mga buntis ay yaong may mga taglay na “antifungal properties”. Ang mga medisinang ito na ginagamit upang gamutin ang mga yeast infection na karaniwang nararanasan ng mga nagdadalang tao. Subalit, magamot man ang impeksyon na ito ay maaari namang humina ang kapit ng bata, na siyang nagiging sanhi ng miscarriage o pagkalaglag ng sanggol. Kumunsulta na lamang sa inyong doktor upang malaman kung may iba pa bang paraan upang magamot ang yeast infection nang hindi malalagay sa panganib ang iyong anak.

Sa unang yugto ng pagbubuntis ay nagkakaroon ng mga “cravings” ang babae dahil na rin sa siya’y naglilihi. Subalit, mahirap din ang paglilihi kaya naman mayroong mga umiinom ng gamot tulad ng “antithistamines” ukol dito. Dahil sa pagkonsuko g gamot naa ito ay nagdudulot ka ng kaapahamakan sa iyong anak. Maaari siyang ipanganak ng wala sa oras o maging isang pre-mature baby. Maaari rin siyang magkaroon ng iba pang impeksyon at sakit kagaya na lamang ng problema sa paghinga.

Magig ang mga sleeping pills ay dapat ding layuan ng mga nagdadalang-tao. Ang pag-inom ng mga ganitong uri ng gamot, halimbawa na lamang ng Dalamane, ay maaaring pumigil sa pag-develop ng mga bahagi ngkatawan ng sanggol, partikular na ng kaniyang utak. Kapag nangyari aang bagay na ito ay maaaring magkaroon g Attention Deficit Hypetactivity Disorder o ADHD ang bata kaya dapat na huwag ukumonsumo ng sleeping pills kahit pa anong hirap mog makatulog sa gabi. Isa pa, kapag uminom ka nito ay para ka na ring naglasing kaya totoong delikado ito para sa bata.

Nabanggit kanina na mayroong mga gamot na wala namang masamang side effect ang nagiging delikado sa mga babaeng buntis. Halimbawa na lamang niyan ay ang advil na mayroong sangkap na ibuprofen. Ang gamot na nagtataglay ng sangkap na ito ay dapat iwasan ng mga buntis dahil maaari itong makabara sa puso ng bata sa iyong sinapupunan. Ang barang ito ay hindi maaalis at dadalhin niya hanggang sa siya’y ipanganak kaya mainam na huwag na lamang uminom nh gamot na iyon. Maging ang ribavirin na gamot sa sakit na Hepatitis C ay hindi rin dapat inumin dahil makakaapekto ito ng lubha sa panahon ng iyong pagbubuntis.

Isang halimbawa ay ang mga antibiotics. Wala man itong tuwirang epekto sa kalusugan ng bata, ito naman ay nakakaapekto sa kulay ng ngipin ng bata. Dahil sa sangkap nitong “tetracyclines” kaya nagiging posible ang bagay na ito.

Ang mga sangkap na “accutane” at “retinoid” na matatagpuan sa mga gamot sa tigyawat ay nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga bata bago pa man din sila ipanganak. Kung ang sanggol may ay mabuhay, magkakaroon naman siya ng mga diperensya kagaya na lamang ng iba’t ibang sakit sa puso, sakit sa utak, at hindi rin magiging maayos ang kaniyang itsura dahil hindi ito made-develop ng mabuti. Kaya naman, hayaan mo nang magtiis ka sa pagkakaroon ng tigyawat ng siyam na buwan kaysa ilagay mo sa panganib ang buhay ng iyong anak sa pag-inom ng mga gamot na ito.

At panghuli, sakit sa puso rin ang aabutin ng isang sanggol kung ang kaniyang ina ay uminom ng gamot sa depresyon nang ang bata’y ipinagbubuntis pa lamang. Maaari ring maging pre-mature baby ang bata at ipanganak kahit hindi pa kabuwanan dahil sa mga gamot na ito.

Tandaan na lahat ng iyong iinumin at kakainin ay siya ring tatanggapin ng sanggol sa iyong sinapupunan. Kaua naman kung kailangan mo talagang uminom ng gamot, kumunsulta sa doktor upang masiguro ang kaligtasan mo at ng iyong anak.

You may also like...