8 Senlayes na sobra ang asin sa ating katawan at mga sakit na pwede natin makuha mula dito

Ang asin sa tagalog, salt sa ingles at mas kilala bilang sodium chloride ay hindi natin maipagkakaila na isa sa mga pinaka importante at pinaka mahalaga na sangkap na siyang ginagamit na pampalasa sa iba’t ibang klase ng mga lutuin na siya ring kinakailangan ng katawan ng tao. Ang sodium chloride ay mayroong kakayahan na mabalanse o mapanatili ang antas ng likido sa loob ng katawan ng tao na siyang dahilan kung bakit nakakapagtrabaho ng maayos ang mga kalamanan o muscles sa ingles.

Sa tulong ng artikel na ito, aming ibabahagi sa inyo ang ilan sa mga sinyales nagsasabi na ikaw ay mayroong mataas ng antas ng asin sa loob ng inyong katawan at at kung ano ang maaring maidulot nito sa iyo.

Narito ang mga senyales na mataas ang antas ng sodium chloride sa loob ng iyong katawan:

  • Madalas na pagka-uhaw

Kapag ikaw ay isa sa mga tao na madalas kumain ng mga pagkain na nagtataglay ng masyadong mataas na antas ng asin o masyadong maalat, sa paglipas ng oras, ang iyong katawan ay nangangailangan ng sapat na dami ng tubig na siyang maglilinis ng iyong katawan upang ang iyong mga kalamnan at mga lamang loob ay makapagtrabaho ng mas maayos. Ikaw ay makararanas ng madalas na pagkauhaw at ito ay isa sa mga sinasabing senyales na ang iyong katawan ay nangangailangan ng sapat na dami ng tubig upang maiwasan ang dehydration ng dahil sa sodium chloride.

  • Pagkakaroon ng kidney stones

Ayon sa ilang pagaaral na siyang isinagawa ng mga mananaliksik at mga eksperto, kapag ang isang tao ay madalas kumain ng mga pagkain na nagtataglay ng mataas na antas ng asin o masyadong maalat, ito ay maaring magresulta ng negatibong epekto para sa katawan ng tao. Ang sobrang dami ng calcium na mayroong ang ihi ng isang indibidwal na kapag naihalo sa sodium chloride ay maaring makapagdulot ng pamumuo ng mga kidney stones o iba pang klase ng mga sakit o problema na mayroong kaugnayan sa bato. Kaya kinakailangan na balanse lamang ang mga minerals na ito dahil ang lahat ng sobra ay masama para sa tao.

  • Pagkaranas ng pamamaga 

Ang pagkain ng mga pagkain na masyadong maalat o nagtataglay ng mataas na antas ng asin ay maaring makapagdulot ng pamamaga sa parehas na mga daliri ng paa at mga kamay, maging ang pamamaga ng mga mata pagkagising sa umaga.

  • Pagtaas ng presyon ng dugo 

Ang tamang antas ng sodium sa loob ng katawan at balanseng antas nito ay lubhang napakahalaga sapagkat maari nitong maapektuhan ang presyon ng dugo at maging ang kalusugan ng mga kalamnan o muscles.

  • Madalas na pananakit ng ulo 

Ayon sa pagaaral na siyang isinagawa ng mga mananaliksik at mga eksperto, ang mga tao na siyang madalas kumain ng mahigit kumulang 1500 milligrams na sodium ay nagtataglay ng maliit na porsyento na sumakit ang ulo ng isang indibidwal ng mas madalas kung ikukumpara mo sa mga tao na hindi naman umaabot sa ganitong antas ng pagkain ng maaalat na pagkain. Ang mas mataas na antas ay mas magdudulot ng mas madalas at mas masakit na epekto sa pananakit ng ulo.

  • Pagkawala ng konsentrasyon sa mga pang araw araw na gawain 

Dahil sa sobrang taas ng antas ng sodium sa loob ng katawan ng isang tao, ito ay maaring makapagdulot ng pagkasira ng mga ugat na siyang nagkokonekta sa katawan patunga sa utak. Kaya ang balanseng antas nito ang kinakailangan upang maiwasan ang pagkawala ng focus sa tuwing mayroong ginagawa sa pang araw araw.

  • Pagkakaroon ng pananabik sa mga maaalat na pagkain dahil sa madalas at madaming pagkain ng mga ganitong klase ng pagkain 

Ayon sa pagaaral na siyang isinagawa patungkol sa sodium chloride, ang pagkain ng mga maaalat na mga pagkain ay talaga namang masarap para sa panlasa ng mga tao ngunit hindi magiging maganda para sa kalusugan ang sobrang antas nito sapagkat ito ay maaring magresulta sa sobrang pananabik sa mga pagkain na mayroong ganitong lasa o mga pagkain na maaalat din.

  • Pananakit ng mga buto 

Kapag ang tao ay kumakain ng mga pagkain na maaalat, kinakailangan na uminom ng tamang dami ng tubig upang mapalitan ang sobrang taas na antas ng sodium sa loob ng katawan ng tao sa pamamagitan at tulong ng pagihi. Sa kabilang banda, ang pagihi ng isang indibidwal ay maaring makapagdulot ng pagkaunti ng bilang ng calcium sa loob ng katawan na maaring maging dahilan upang ang mga buto at maging ang mga ngipin ng isang tao ay tuluyang humina, rumupok at tuluyang masira.

Hindi naman masama ang pagkain ng mga pagkain na maaalat o mga pagkain na may mataas na antas ng sodium chloride ngunit dapat pa rin nating isaisip na nasa balanseng antas dapat ito. Hindi sobra dahil maari itong makapagdulot ng iba’t ibang klase ng mga komplikasyon o mga sakit at hindi rin naman dapat kulang sapagkat kinakailangan pa rin ito ng katawan ng tao. Mas magiging mainam pa rin kung kakain ng mga masusutansiyang pagkain katulad na lang ng mga prutas at gulay kaysa sa mga pagkain na siyang dumadaan sa proseso o sa mga pagkain na siyang nakabalot.

Nararapat lamang na pagtuunan ng pansin ang kalusugan ng isang indibidwal sapagkat ito ang natatanging yaman na maari mong ipagmalaki habang ikaw ay nabubuhay. Kasabay ng pagkain ng mga masusustansiyang pagkain, kinakailangan mo rin ng regular na pageehersisyo tuwing umaga upang maging aktibo ang iyong katawan para sa maghapon, sapat na oras at kalidad ng tulog upang maiwasan ang paghihina at pagbabago ng emosyon. Bukod pa riyan, nararapat din na magkaroon ng balanse at sapat na antas ng likido sa loob ng iyong katawan kaya ang nirerekomenda na walong (8) baso ng tubig sa loob ng isang araw ay dapat sunduin upang maiwasan ang dehydration at iba pang komplikasyon. Higit sa lahat, ngayon pa lamang ay bawasan at tuluyan ng iwasan ang mga bisyo na wala namang magandang maidudulot para sa iyong kalusugan kagaya na lamang ng madalas na paninigarilyo at pag inom ng alak. Alagaan mo ang iyong katawan at sarili habang hindi pa huli ang lahat. Iwasan ang masyadong maaalat na pagkain upang hindi pagsisihan sa huli.

You may also like...