8 Senyales na ibibigay ng atin katawan kapag nasa panganib ang ating kidneys

Ang ating katawan ay may iba’t ibang bahagi na may kaniya kaniyang ginagampanang bahagi upang maging malusog at gumana ng maayos ang ating katawan. Ang mga ito ay tinatawag na body organs, at kapag pinagsama sama ang mga organs na magkaka-ugnay ang gampanin ay makakabuo ng isang system. Halimbawa, ang puso ay isang body organ na ang pangunahing trabaho ay padaluyin ang dugo sa buong katawan sa pamamagitan ng mga blood vessel na tinatawag na vein at artery. Ang puso at ang mga ugat o blood vessel ang bumubuo sa cardiovascular system.

Maraming mga system sa ating katawan at may iba iba silang gamit. Halimbawa ang digestive system na binubuo ng atay, mga bituka, stomach, at iba pa. Tungkulin nila ang tunawin ang mga pagkaing ating kinokonsumo at I-absorb ang mga sustansya mula rito upang magbigay lakas sa ating katawan. Mayroong ding tinatawag na skeletal system na binubuo naman ng bawat buto sa ating katawan. Talagang masasabi natin na sobrang halaga ng mga sistemang ito, at mahalaga rin ang bawat organ na bumubuo rito. Magkaroon lang kasi ng failure ang isa sa mga bahagi ay apektado na ang buong sistema. Ika nga nila, sakit ng kasukasuan ay dama ng buong katawan.

At kagaya ng isang normal na tao, ang mga body organs ay napapagod din. Mayroon din silang kalusugan na dapat nating iniingatan. Dapat din silang nililinis upang maalis ang mga dumi at toxins na maaaring makaapekto sa kanilang kalusugan. Lalo na an gmga organs na ang pangunahing gawain ay ilabas mula sa ating katawan ang mga duming nasa loob nito, isang halimbawa diyan ang kidney. Ang mga bato o kidney ay bahagi ng urinary system na nagaalis ng mga toxins sa pamamagitan ng urination o pag-ihi. Bukod dito ay binabalanse rin ng mga kidney ang body fluids natin, pinalalakas ang mga buto, at inireregula din ang blood pressure.

Sa araw araw na pagganap nila ng kanilang rabaho ay humihina rin sila kaya minsan ay mararamdaman nating nahihirpan tayo umuhi. Isa itong senyales na nagkaka-problema ang ating mga kidney sa pagfi-filter ng mga dumi. Bukod dito ay marami pang mga senyales na kailangan na nating aksyunan ang mga body organ na ito bago pa sila tuluyang malagay sa peligro. Tandaan na kapag napahamak ang alin man sa mga organ ay malalagay na rin tayo sa kapahamakan, kaya naman dapar itong pagtuonan ng pansin. Naririto pa ang mga sintomas na inyong mapapansin sa taong humihina ang mga bato o kidney.

  1. Anumang pagbabago sa ihi o urine. Masasabi natin na kailangan nang I-detoxify ng mga kidneys kung nagkaroon ng pagbabago ang ihi o urine ng isang tao. Ang pagbabagong ito ay maaring sa itsura, baka nagiging mabula o kaya naman maitim ang kulay ng iyong ihi? Pwede rin itong maging pagbabago ukol sa regular mong pag-ihi, nadadalas ba ito o sobrang dalang na lamang? Sobrang tagal ba o sandali lang kung ikaw ay umihi? Mainam na mapansin ninyo ang kung anomang pagbabagong nagaganap sa iyong pag-ihi dahil iba iba naman ang kaso bawat tao. Bukod sa mga ito, tignan mo rin kung ikaw ba ay nahihirapang umihi o kaya naman ay may nararapdaman kang hapdi o sakit sa tuwing ginagawa mo ito.
  2. Fatigue o labis na pagkapagod. Kapag nangangailangan na ng medikal na atensyon ang mga kidneys ay makakaramdam ng labis na pagkapagod o fatigue ang isang tao. Ang mga kidney kasi ay naglalabas ng hormone na tinatawag na erythropoietin o EPO na siyang nagpapalakas sa produksyon ng Red Blood Cell. Ang RBC naman ang siyang nagdadala ng oxygen sa dugo na siyang dumadaloy sa bawat bahagi ng katawan. Kapag kulang ang oxygen na natatanggap ng mga body organ ay maaapektuhan ang iyong enerhiya kaya ikaw ay makakaramdam ng pagkahapo. Tandaan lang na hidni porque nakakaramdam ka ng fatigue ay kidney failure na kaagad, marami itong pwedeng maging ibig sabihin kaya mainam na magpatingin na sa doktor upang malaman ang eksaktong dahilan.
  3. Hirap sa paghinga. Kagaya ng nabanggit na, ang EPO na nilalabas ng mga kidney ang nagpapadami ng RBC sa bone marrow ng dugo. Kaunting red blood cell ay nangangahulugan ng kaunting oxygen sa katawan kaya naman hindi kataka taka kung mahihirapang huminga ang taong may problema sa kaniyang mga bato.
  4. Pagkahilo at hirap mag-focus. Kaugnay pa rin ng kaunting produksyon ng EPO na humahantong sa kaunting oxygen na dumadaloy sa mga organ, maaari ring maapektuhan ang paggana ng utak. Kung walang sapat na dumadaloy na oxygen sa brain ay posible itong mauwi sa mga pagkahilo, mabilis na pagkawala ng pokus sa mga bagay, o mas malala pang mga karamdamang may kinalaman sa utak.
  5. Pagkakaroon ng skin rashes. Tandaan na ang pangunahing gawain ng mga kidney ayipunin ang mga toxin sa katawan at saka ito alisin s apamamagitann ng urination. Ngayon, kapag nagkaproblema ang mga bato at hindi na nito nagagawang linisin ang katawan ay dudumi ito, at magiging sanhi ng pagkakaroon ng skin rashes. Habang madumi ang dugo dahil sa mga toxin ay magdudulot ito ng iritasyon sa balat kaya magiging dry ito. Kahit anong lotion o cream pa ang gamitin mo ay hindi ito mawawala dahil umpisa palang, internal namana ng problema at hindi external. Ang tanging paraan lang upang gumaling ito ay kung gagaling din ang mga kidney.
  6. Pamamaga. Isa pang maibubunga ng failure ng mga kidney na linisin at ibalanse ang mga fluids ay ang pamamanas o pamamaga ng mga bauhagi ng katawan. Ang mga sobrang fluid na hindi nailalabas sa katawan ay magsasama sama at tila magiging isang malaking umbok na siyang pamamaga ng mukha, kasukasuan, at iba pa.
  7. Pagkakaroon ng tila lasang kalawang sa bibig. Kapag ang dugo ay hindi nalinis ng kidney dahil humihina na ang mga ito, maaaring maapektuhan ang panlasa ng isang tao. Posibleng makalasa siya ng tila kalawang o lasang dugo sa kaniyang mga kinakain at iniinom. Isa ring indikasyon ng mahinang kidney kapag madalas nawawalan ng ganang kumain ang isang tao.

Mahirap kung malalagay sa alanganin ang ano mang body organ kaya dapat ay gawin natin ang lahat upang sila’y manatiling malusog. Pwede natin itong gawin sa pamamagitan ng pagkain ng mga masusustansyang pagkain at pag-iwas sa mga alam natin makakasama sa kalusugan.

You may also like...