Ito pala ang 10 delikadong side effects kapag kulang tayo sa tulog

Napakaraming bilang ng mga tao ang siyang nakapagsasabi na sila ay mayroong kakayahan na hindi makakuha na sapat na oras ng tulong sa bawat araw. Sa katunayan, kadalasan sa mga taong ito ay ang mga nagtratrabaho bilang call center agents na mayroong tinatawag na grave yard shift at maging ang mga colleges students na kadalasang gumagawa ng mga research at thesis. Bagamat kailangan talaga nila itong gawin, lingid sa kaalaman ng karamihan sakanila na ang hindi pagkakakuha ng sapat na oras at kalidad ng tulog ay mayroong epekto na ginagawa sa kanilang katawan sa paglipas ng panahon. Ang katawan ng tao ay nangangailangan ng mahigit pito (7) hanggang walong (8) oras ng tulog upang makakuha ng sapat na pahinga. At kapag ito ay nagkulang, maaring maapektuhan ang kanilang memorya, ang kanilang kalusugan at maging ang kanilang itsura at sex life.

Sa tulong ng artikulo na ito, aming ipaparating sa inyo ang ilan sa mga negatibo at hindi kanais nais na epekto ng kakulangan sa tulong para sa inyong kalusugan at pangangatawan.

Narito na ang sampung (10) delikadong epekto ng kakulangan sa tulog:

  • Maari nitong maapektuhan ang kalidad ng iyong pag-iisip

Ang pagtulong ng nasa tama at sapat na oras ay nakatutulong upang mas mahasa ang iyong pagiisip na siyang makatutulong upang ikaw ay magkaroon ng mataas na grado at maging aktibo sa trabaho.

Ang pagtulong ay nakatutulong ng higit para sa iyong pagiisip at pagkatuto. ang kakulangan sa oras at kalidad ng tulog ay maaring makaapekto sa iyong pagiisip kagaya na lamang ng pagliit ng iyong span of attention, hindi pagiging alerto, pagkahirap sa konsentrasyon at maging ang pagsagot sa mga problema. Mas mahihirap kang matuto at maprocess ang mga bagay na siyang itinuturo sayo ng dahil sa kakulangan ng tulog. Kaya ito ay lubos na mahalaga para sa magandang pagiisip ng isang tao.

  • Maari kang maging lapitin ng mga aksidente 

Alam mo ba na ang kakulangan sa pagtulong ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng malalaking sakuna sa kasaysayan? Ang ilan na lamang sa mga halimbawa nito ay ang nangyari noong 1979 na isang nuclear accident sa Three Mile Island, maging ang Exxon Valdez oil spill at ang nangyari na nuclear meltdown sa Chernobyl noong 1986. Lahat ng mga ito ay nangyari ng dahil sa mga tao na hindi nagkaroon ng sapat na kalidad at oras ng pagtulog.

Maaring mabawasan ang reaction time ng isang tao sa tuwing sila ay inaantok at ang bagay na ito ay kaparehas lamang sa mga taong lasing. Maraming mga uri ng pagaaral ang siyang nagpatunay na ang kakulangan sa tulog ay maaring magresulta sa aksidenta, lalong lalo na sa trabaho. Mas malaki ang tyansa na ang isang tao ay maaksidente kapag siya ay inaantok.

  • Maaring mawala ang iyong gana pagdating sa pakikipagtalik 

Ayon sa mga eksperto at mananaliksik, ang mga tao na madalas inaantok ay mayroong maliit na libido o libog at ito ay nangyayari ng dahil sa kanilang kakulangan sa enerhiya at stress na siyang naidudulot ng trabaho ng dahil sa hindi sapat na pahinga at tulog.

  • Maari itong makapagdulot ng problema sa kalusugan 

Ang kakulangan sa tulog ay maaring makaaapekto ng lubusan para sa iyong kalusugan. Sa katunayan, mas malaki ang tyansa na ikaw ay magkaroon ng sakit sa puso, atake sa puso, heart failure, pagbabago bago ng tibok ng puso, mataas na blood pressure, stroke at maging ng diabetes kapag madalas na kulang ang iyong tulog. Ayon sa ilang pagaaral, karamihan sa mga tao na siyang nakararanas ng insomnia ay nagkakaroon din ng iba’t ibang klase ng mga sakit at karamdaman.

  • Maaring mas maging matanda ang iyong itsura 

Marami ang bilang ng mga tao na siyang nagkakaroon ng maputlang kulay ng balat at maitim na eye bags pagkalipas lamang ng ilang gabi na sila ay nagkulang sa tulog. Kapag ito ay iyo nang nakasanayan, maari ka nitong pagmukhaing matanda dahil paunti unting lalabas ang mga wrinkles, maputlang balak at dark circles sa ilalim ng iyong mga mata. Ang iyong growth hormones ang siyang nakatutulong upang maayos ang mga problema na ito ngunit dahil sa kakulangan sa tulong, hindi rin sapat ang siyang nilalabas ng iyong katawan kaya ikaw ay mas nagmumukhang matanda at haggard.

  • Maari kang magkaroon ng depression

Sa paglipas ng panahon, ang madalas na kakulangan sa oras ng tulog ay maaring makapagdulot ng pagkakaroon ng sobrang pagiisip sa mga bagay bagay, anxiety at higit sa lahat ay depression. Sa isang poll na siyang ginawa sa United States, ang mga tao na mayroong depression o anxiety ay kanilang nakuha ng dahil sa maikling oras ng pagtulog .

  • Maari kang tumaba ng dahil dito 

Ang hindi sapat na oras ng pagtulong ay mayroong kaugnayan sa madalas na paginom ng mga gamot kaya ang isang tao ay mas madalas na kumakain at tumabata ng husto. Ayon sa isang pagaaral na siyang isinagawa noong taong 2004, ang mga tao na madalas kulang ang tulog ay mas tumataas ng mahigit kumulang 30% ang tiyansa na maging obese o sobrang taba kung ikukumpara sa mga tao na natutulong ng nasa walo (8) hanggang siyam (9) na oras sa bawat gabi.

  • Maari mawala at humina ang iyong memorya 

Noong taong 2009, ang mananaliksik na siyang nagmula sa bansang America at France ay nakadiskubre na ang isang brain event na siyang mas kilala bilang “sharp wave ripples” ang siyang dahilan kung bakit tumitibay ang memorya at pagiisip ng isang tao. Ang brain event na ito ang mayroong kakayahan na ilipat ang mga impormasyon na iyong natutunan galing sa hippocampus papunta sa neocortex ng iyong utak na kung saan nakatago ang mga long-term memories. Ang sharp wave ripples ay maari lamang mangyari sa isang mahaba at mahimbing na tulog.

  • Maari nitong maapektuhan ang haba ng iyong buhay 

Sa isang pagaaral na siyang isinagawa sa bansang Britain, napagalamanan na ang kalidad ng tulong ng mga tao ay maaring makaapeko sa haba ng kanilang buhay. Ang mga tao na kulang ang oras ng tulog ay mas malaki ang tyansa na magkaroon ng halos lahat ng uri ng sakit at karamdaman, lalong lalo na ang konektado sa puso kaya sila ang madalas na mas mamatay ng maaga.

  •  Maari nitong maapektuhan ang iyong pagdedesisyon 

Ang mga tao naman na kulang ang tulog ay maaring makaapekto sa kanilang pagdedesisyon. Kaya kapag ikaw ay nasa trabaho, madalas na naapektuhan ang iyong pagdedesisyon na kinakailangan ng pagiisip dahil hindi nagiging aktibo ang iyong isipan.

Pagkatapos malaman ang lahat ng mga negatbong epekto ng hindi sapat na oras at kalidad ng pagtulog, magpupuyat ka pa ba? Simula ngayon, ugaliin mo na ang pagtulong ng nasa walo (8) hanggang siyam (9) na oras ng tulog sa pang araw araw upang maging malusog at mas humaba pa ang iyong buhay.

You may also like...