Kayang tanggalin lahat ng parasites sa katawan natin ng natural na panlunas na ito

Napakaraming bilang ng mga tao sa buong mundo, lalo na sa mga kabataan ang hindi nakakaalam sa mga negatibong epekto na siyang dulot ng mga parasitiko para sa kalusugan ng tao. Marahil ito ay hindi madalas makita ng mga tao kaya hindi nila ito nabibigyan ng pansin, ngunit ang mga ito ay nakapagdudulot ng mga sakit na hindi magugustuhan ng kahit na sino.

Ang mga parasitikong ito ay mayroong kakayahan na mahawaan ang kahit na sinong tao, sa kahit saang lugar at sa hindi malamang paraan. Biglaan ka na lamang magkakaroon nito sa loob ng iyong katawan sa hindi inaasahang pagkakataon, marahil ay may nahawakan ka lamang na kung ano, may nainom o may nakain na siyang nagdulot nito o basta basta mo na lamang nakuha ang mga ito. Sila ay sinasabing nabubuhay sa loob ng parehas na tao at hayop. Kung tutuusin, ang ilang uri ng insekto, uod at singe celled na mga organism ay mayroong kakayahan na makapagdulot ng ilang uri ng impeksyon para sa katawan ng tao.

Mayroong mga pagkakataon na kung saan ang tao ay nakararanas ng isang life threatening na uri ng impeksyon ng dahil lamang sa mga parasitiko na ito. Ang pangunahing dahilan ng mga parasitic diseases ay ang Protozoa at maging ang Helminths.

Ang mga Protozoa ay kilala bilang single celled na organizmo na sinasabing parang maliliit na mga hayop na siyang nanghuhulu at nagiipon ng ibang microbes para sa kanilang pagkan. Maraming bilang ng protozoa sa instestinal tract ng tao ngunit sinasabi na hindi naman ito nakakasama. Ngunit mayroong mga pagkakataon na ang iba sa mga ito ay mayroong kakayahan na makapagdulot ng sakit na kagaya na lamang ng giardia o malaria.

Ayon sa Mayo Clinic, ang protozoa ay madalas na ginugugol ang kanilang life cycle sa labas ng tao o sa iba pang hosts. Sila ay mayroong kakayahan na mabuhay sa pagkain, sa lupa, sa tubig o maging sa mga iba pang insekto. Ang ilang protozoa ay pumapasok sa katawan sa tulong at pamamagitan ng mga pagkain at inumin na siyang ipinapasok sa loob ng katawan ng tao.

Sa kabilang banda, ang helminths naman ay ang mga malalaking parasitiko. Kapag ang mga ito o maging ang kanilang mga itlog ay nakapasok sa loob ng katawan ng tao ay maari silang manirahan sa loob ng iyong intestinal tract, sa iyong baga, sa iyong atay, sa iyong balat at maging sa iyong utak. Sila ay mayroong kakayahang mabuhay ng dahil sa nutrients sa loob ng iyong katawan. Ang mga helminths ay katulad na lamang ng mga tapeworms at roundworms.

Mabuti na lamang at mayroong mga artikel na katulad nito na siyang makatutulong sa para sa maraming bilang ng mga tao upang malaman kung ano ba talaga ang mga parasitikong ito, ano ang kanilang kayang idulot para sa iyong kalusugan at kung ano man ang mga bagay na dapat mong gawin upang maiwasan sila at higit sa lahat, kung paano makagagawa ng lunas kung sakaling mayroon ka nito sa loob ng iyong katawan.

Narito ang mga sintomas ng pagkakaroon ng Parasite Infection:

 • Kapag kinagat ka ng tao o ng hayop
 • Kapag ikaw ay nahihirapan sa paghinga
 • Kapag ang iyong ubo ay tumagal na ng isang (1) linggo
 • Kapag madalas ang mabilis na pagtibok ng iyong puso
 • Kapag mayroon kang pantal sa balat kasabay ng lagnat
 • Kapag nakararanas ka ng pamamaga
 • Kapag lumalabo ang iyong paningin o hirap kang makakita
 • Kapag madalas ang iyong pagsusuka
 • Kapag kakaiba at matindi ang pananakit ng iyong ulo

Kung sa tingin mo ay isa ka sa mga tao na mayroong parasite infection sa loob ng iyong katawan o nararanasan mo ang isa o higit pang sintomas na katulad ng nasa itaas, magpasuri ka na sa iyong doktor sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang iba pang klaseng komplikasyon at mas malalang kondisyon.

Maraming bilang ng mga tao ang nagtatanong kung mayroon ba o maari bang gawan ng lunas ang mga parasitikong ito sa tulong ng isang mabisa at natural na pamamaraan? Sa kabuting palad, oo mayroong kakaibang klase ng gamot na maari mong gawin sa loob ng iyong bahay na siyang makatutulong ng lubos para sa ganitong klase ng kondisyon.

Kapag ikaw ay nabigyan ng tamang diagnosis, simulant mong inumin ang simple at mabisang tea na ito upang tuluyan ng maalis sa loob ng iyong katawan ang mga parasitiko na ito. Maari mo ring tignan at panuorin ang video na nasa ibaba para sa mas malinaw na instructions sa paggawa ng remedy na ito.

Narito ang mga sangkap na iyong kakailanganin:

 • Isang (1) clove na garlic
 • Manipis na slice ng ginger

Narito ang mga preparasyon na dapat mong gawin:

Simple at napakadali lamang ng iyong kakailanganin na gawin upang makaproduce ng isang mabisa at epektibong remedy para sa ganitong klaseng sitwasyon. Kinakailangan mo lamang na kudkurin mo lamang ang ¼ clove ng garlic at maging ang ½ na slice ng ginger sa tulong ng isang maliit na saucepan. Magdagdag ka lamang ng isang tasang tubig at painitan mo ito sa stove sa tulong ng mahinang apoy. Kapag kumulo na ito, alisin mo na ito sa apoy at iwan ng ilang munito upang tuluyang lumamig.

Maari mong inumin ang tsaa na ito sa loob ng dalawa (2) hanggang sa tatlong (3) beses sa isang araw bago ka kumain. Gawin mo lamang ito sa pang araw araw at ikaw ay magugulat sa epekto at dulot na kaya nitong gawin para sa iyong katawan.

Narito ang mga bagay na dapat mong tandaan:

Ang impormasyon na siyang mababasa ninyo sa loob ng artikel na ito ay nagmula sa iba’t ibang indibidwal at mga organisasyon na maaring mayroong iba’t ibang klase ng mga pananaw ukol sa bagay na ito. Huwag itong gamitin bilang isang medical advice, bilang diagnosis o bilang gamot , lalo na sa iba pang uri ng sakit. Kailangan mong itatak sa iyong isipan na kailangan mo paring magpakonsulta sa isang doktor o sa isang healthcare provider para sa isang specific health needs at health problem na maaring mayroon ka.

Palagi mong alagaan ang iyong katawan upang maiwasan ang ano mang uri ng sakit. Kumain ng masusutansyang pagkain, magehersisyo, matulog ng nasa oras, uminom ng nirerekomendang bilang ng baso ng tubig at iwasan ang mga bisyo na wala namang magandang maidudulot na maganda para sa iyong kalusugan.

You may also like...