Mga simpleng paraan na pwedeng panlunas sa Vertigo

Naranasan mo na bang nakatayo ka lang o may ginagawang isang bagay nang biglang tila lumilindol subalit ang pagyanig ay nakikita mo lamang at hindi mo nararamdaman? Yung tila ba ikaw ay lumulutang at umiikot ang mundo mo, kasabay ng pagkaramdam ng pagkahilo? Kung oo ang iyong sagot, marahil ikaw ay natakot dahil sa hindi karaniwang bagay na iyong naranasan. Kung hindi naman, malamanh ikaw ay nag-iisip kung ano ito at kung posible bang pagdaanan mo rin ito. Ituloy mo lang ang pagbasa, kaibigan, at alamin ang mga kasagutan.

Ang pagkahilo kasabay ng paglabo at pag-ikot ng paningin ay tinatawag na “vertigo”. Ang sensasyong ito na parang nawawalan ka ng balanse sa katawan ay hindi karamdaman kundi isang “symptom” lamang ng ibang sakit. Posibleng mangyari ito sa isang taong may problema sa loob na bahagi ng kaniyang tainga. Maaari kasing nagkaroon ng impeksyon ang loob ng tainga ng isang tao kaya naapektuhan ang mga ugat na nasa bahaging iyon.

Isa pang posibleng eksplenasyon kung bakit nakararanas ng Vertigo ang isang tao ay dahil may humarang o bumarang mga calcium particles sa iyong inner ear kaya nagbibigay ito ng mensahe sa iyong isip. Kapag nangyari ito ay maaaring makaramdam ang tao ng pagkahilo. Bukod dito ay maaaring dulot din ang Vertigo ng pagtanda, sakit ng ulo, problema sa kalusugan ng isipan, at injury ng ulo o leeg.

Ang Vertigo ay nagaganap sa isang tao na biglang nagbago ng biling ng kaniyang ulo matapos mamalagi nito sa iisang posisyon. Oo, yung pakiramdam na para kang biglang nahilo paglingon mo, maging yung tila ba umikot ang iyong paligid sa biglaan mong pagtayo, Vertigo na nga ang tawag doon. Bukod sa mga ito ay pwede ring mawalan ng balanse ang isang tao kaya parang napalihis ka sa isang direksyon. Maaaring makaramdam ka rin ng pagkasuka at sakit ng ulo kung ikaw ay nakararanas ng Vertigo. Maging ang parang biglang nakarinig ka ng matining na tunog ay nangyayari dahil dito.

Maliban na lamang kung talagang malala na at tila ba ayaw tumigil ng iyong nararamdaman, ang paggamot sa Vertigo ay hindi naman gaanong kailangan dahil nawawala naman ito paglipas ng ilang sandali o minuto. At gaya nga ng nasabi na, hindi naman sakit ang Vertigo kundi isang senyales lamang. Ang dapat na pagtuonan ng medikal na atensyon any ang karamdamang nagdulot ng Vertigo. Subalit, may mga paraan naman upang maibsan ang Vertigo. Ilan na dyan ang tinatawag na “Epley at Semont Maneuver” na aming ituturo ngayon.

Ang Epley at Semont maneuver ay ginagamit kung nagkaroon ng bara sa inner ear ng isang tao. Ang mga ito ay maaaring gawin sa tulong ng mga therapist at tumatagal ng hanggang labinlimang minuto/(15 minutes).

Una ay paupuin ang ang taong may Vertigo at pagkatapos ay palingunin ang kaniyang ulo sa direksyon ng taingang apektado, at dahan dahan siyang ihiga habang nasa ganoong posisyon ang kaniyang ulo. Matapos ng tatlumpung segundo ay ibaling naman ang kaniyang ulo sa kabilang direksyon at panatilihin sa kapareho ring oras. Paglipas muli ng kalahating minuto ay patagilidin ng pagkakahiga ang pasyente sa direksyon kung saan nakabaling ang kaniya ulo at siya’s payukuin. Dahan dahan siyang iupo matapos ang tatlumpung segundo at nagawa mo na ang Epley maneuver.

Para naman sa Semont maneuver, na tinatawag ding Liberatory maneuver, paupuin ang pasyene sa gitna ng higaan. Pagpalagay natin na nakararanas ng Vertigo ang pasyente dahil sa bara sa kaniyang kaliwang tainga. Palingunin ang pasyente sa kanan, pagkatapos ay dahan dahan siya ihiga sa kaliwang direksyon. Sa pagkakataong ito, dapat ay nakabaling sa itaas ang kaniyang ulong habang nakatagilid ng higa. Panatilihin ang ganitong posisyon ng pasyente sa loob ng isang minuto.

Pagkatapos ay dahan dahan siyang iupong muli at ihiga naman siya sa kanang direksyon. Siguraduhin na parang nakabaling na sa ibaba ang paningin ng pasyente dahil sa kaniyang posisyon. Muli ay panatilihin siyang ganoon sa loob ng isang minuto at dahan dahan siyang iupo pagkatapos. Padiretsuhin ang tingin ng pasyente at pamalagiin siya sa ganoong posisyon sa loob ng sampung minuto.

Bukod sa Epley at Semont maneuver ay mayroon pang maaring gawin kung ikaw o may kakilala kang nakararanas ng Vertigo. Ang kagandahan pa nito ay maaari itong gawin ng pasyente sa kaniyanb bahay at kahit mag-isa lamang siya. Ang paraang ito ay ipinakilala sa mundo ni Dr. Carol Foster, na isang propesor ng Otolaryngology sa University of Colorado Hospital. Ang mabisang paraan na ito ng paggamot sa Vertigo ay tinatawag na “half somersault maneuver”, at kilalang kilala na sa Denver.

Mula sa tawag na “somersault”, marahil ay may kaunti na kayong ideya kung paano gagawin ang paraan na ito. Subalit huwag kang mag-alala dahil hindi naman talaga kailangan bumaliktad ng pasyente, tila kahintulad lamang nito ang ating gagawin. Ang una mong dapat gawin ay lumuhod at itingala ang iyong ulo upang tumingin sa itaas. Matapos ang ilang sandali ay iyuko ang ulo na para bang ikaw ay magsa-somersault. Dahan dahan mo lamang itong gawin dahil kung biglaan ay baka mas mahilo ka pa.

Pagkatapos nito ay humiga ng patagilig habang nakaunan sa kaliwang siko. Manatili sa ganitong posisyon ng kaunting saglit hanggang mawala ang nararamdamang sakit ng ulo o pagkahilo. Sunod ay humiga ng diretso, nakasandal ang likod sa higaan, at ang ulo ay nakatiinggin sa itaas. Bumalik sa pagkakaupo at pagkatapos ay huminga ng malalim.

Ito ang mga paraan kung paano mo maiibsan ang Vertigo sa tulong ng ibang tao, at sa tulong ng iyong sarili. Alalahanin lamang na kahit ang Vertigo ay hindi isang sakit, maaari pa rin itong magdulot ng ibang bagay o kaya naman pigilin ka sa paggawa ng ibang aktibidad dahil sa sakit ng ulo at pagkahilo. Kaya mabuti na kapag nakaramdam ka ng Vertigo ay isagawa na ang mga maneuvers na ito bago ka pa tuluyang mahilo.

You may also like...