Narito ang 4 na paraan upang maitaboy at mawala ang mga pesteng langaw

Madalas kapag tayo ay may naiwang pagkain na nakabukas sa lamesa ay dadapuan ito ng insektong tinatawag na langaw. Ganito rin ang nangyayari kapag tayo naman ay nasa labas at nakikita natin ang tinda ng mga street vendors. May mga palipad lipad na langaw sa paligid kaya naman todo wasiwas tayo ng ating kamay o kaya naman ng mga bagay upang mapaalis ang mga insektong ito. Kaya lang, talagang makukulit sila at bumabalikpa rin kahit pa ilang beses mo nang bugawin. Nakakainis talaga ang mga ito lalo na kapag dumapo sila sa pagkain na ating kinakain.

Subalit, angmga langaw ay hindi dumadapo sa mga bagay at pagkain dahil madumi ang mga ito. Katunayan nga ay ang mga insektong ito pa ang nagdadala ng mga germs at bacteria sa mga dinadapuan nila. Hindi lang kasi sa pagkain dumadapo ang mga langaw kundi maging sa mga basurahan at dumi ng hayop. Kaya naman kapag dumikit sila sa pagkain ay may naiiwan doon na mga dumi. Bukod pa dito, nag-iiwan din ang langaw ng mga itlog nito sa mga dinadapuan niya. Ito ang dahilan kaya hanggat maaari ay hindi na dapat konsumuhin pa ang mga pagkaing nadikitan ng langaw dahil samu’t saring mga bacteria na ang nandoon.

Sa buong mundo, milyon milyon ang langaw na palipad lipad sa paligid. Kaya naman, talagang bawat sulok ng iyong paligid ay kakikitaan mo ng mga langaw. Sa kalsada, kahit pa nga sa loob ng bahay ang mayroong mga langaw. Lalo na sa mga lugar na hindi gaanong malilinis kagaya na lamang ng mga basurahan at imbakan nito. Doon ka maraming makikita na mga langaw dahil doon sila naghahanap ng kanilang makakain at mapag-iiwanan ng kanilang mga itlog. Oo at talagang nakakainis kung may aalialigid na mga langaw sa paligid, lalo na kung ikaw ay kumakain. Kaya naman sa artikulong ito ay ituturo naming sa inyo kung paano niyo maitataboy ang mga langaw at pigilan silang bumalik pa. Nakakasawa na ang palaging pagwasiwas ng kamay para lang paalisin sila kaya dito ka na lamang sa alternatibong paraan. Sundin mo lamang ang mga sumusunod upang tiyak na mapuksa ang mga insektong ito.

  1. Apple Cider Vinergar. Ang ACV ay napakaraming gamit pagdating sa larangan ng herbal medicine. Ngunit, alam niyo ban a pwede niyo rin itong magamit upnag paalisin ang mga langaw sa inyong paligid? Mabisa nitong maaakit ang mga langaw dahil sila ay naaakit sa mga fermented na amoy. Alam naman natin na ang apple cider vinegar ay nabuo sa fermentation ng mansanas kaya talagang hindi makakatanggi dito ang mga insektong ito. Isang rekomendasyon lang, maigi na painitan mo muna ng kaunti ang ACV para mas maging matapang ang amoy nito. Kaoag dumapo na rito ang mga langaw ay mamamatay na sila sa ilang saglit.
  2. Flypaper strips. Ito ang karaniwan ring ginagamit ng mga tao kung gusto nilang puksain ang mga langaw. Ang flypaper strips ay mga maliliit na papel na mayroong mabangong amoy at madikit na surface na umaakit sa mga insento tulad ng langaw. Dahil sa amoy nito ay aakalain ng mga insekto na ang papel ay pagkain kaya naman dadapo sila, at hindi na makakaalis pa dahil sila ay didikit na dito. Sa kabilang banda, ang lason sa mga insekto na taglayrin ng papel na ito ay ang papatay sa kanila. Ang mga flypaper strips ay karaniwang mabibili sa mga grocery o kaya palengke.
  3. Honey Trap. Ang paggamit ng honey trap ay nahahalintulad sa flypaper strips at nahahawig din ang kanilang epekto at gamit. Ang mabangong amoy ng honey ay aakit sa mga langaw, at kappag dumapo sila rito ay hindi na sila makakalipad pa dahil sa malapot na nature ng honey. Hindi na sila makakatakas pa dito hanggang sa sila ay tuluyan nang mamatay. Sa kabilang banda naman ay pwede ka ring gumamit ng kahit na anong matamis at madikit na bagay o pagkain tulad ng mga fruit jam kung gusto mong huliin at puksain ang mga langaw. Pareho ng honey trap at slypeper strips ang magiging epekto nila kaya siguradong epektibo.
  4. Plastic Bag. Kung ikaw naman ay nagnanais na itaboy ang mga langaw sa iyong bahay, ang pinakamabisang paraan ay ang paggamit ng plastic bag. Kailangan mo lamang magsabit ng isang transparent na plastic na may lamang tubig sa iyong pintuan, siguradong hindi na makakapasok ang mga insekto sa iyong pamamahay. Paano posible ito? Simple lang. Ang mga mata kasi ng mga langaw ay may kakaibang struktura kaya naman, ang plastic bag na may tubig ay magmumukhang sapot ng gagamba sa kanila. Kinatatakutan nila ito kaya hindi na sila magtatanga pang lumapit dito at aalis na lamang. Isa pa, ang paggawa nito ay nakagagawa ng ilusyon sa paningin ng mga langaw. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga nakasabit na water bag sa mga fruit stands, Upang itaboy ang mga langaw.

Bukod sa mga ito, pwede rin kayong magtanim ng iba’t ibang halaman tulad ng basil, lavender, at marigold para paalisin ang mga langaw. Ang mga halamang ito ay may matapang na amoy na ayaw ng mga langaw. Kaya kung maaamoy nila ito sa iyong bahay ay tiyak na lalayo na sila rito. Huwag kang mag-alala dahil sa tao at iba pang hayop ay wala naman itong ganitong epekto. Isa pa, pwede rin kniyo ring haluan ng tubig ang dalawang kutsara ng green apple soap. Maaakit ng amoy nito ang mga langaw kaya naman dadapo sila rito. Subalit, sila ay hindi na makakaalis pa roon dahil sila ay malulunod na. Pinatunayan na ito ng maraming pananaliksik kaya naman ikaway maksisiguro na ito ay epektibo at ligtas.

Ang mga nabanggit aymga alternatibong paraan upang puksain ang mga langaw. Subalit, ang pinakamabisang paraan pa rin ay ang pagiging malinis at maayos sa loob ng bahay. Ugaliing magwalis kahit isa o dalawang beses sa isang araw, huwag hayaang nakabukas ang basurahan, at takpan din ang mga tirang pagkain. Sa ganitong paraan ay sigurado na wala ka nang pupuksain na langaw dahil wala nang mga ganitong lilipad lipad at padapo dapo sa iyong paligid.

You may also like...